Alla barn har lika värde

Alla barn har samma rättigheter.

Barn får inte diskrimineras i förhållande till vuxna eller andra
grupper av barn och ska skyddas mot diskriminering.

Alla barn har rätten till livet och att få utvecklas till en trygg individ.

Barnets
åsikter ska alltid bemötas med respekt.

Barn
har rätt att föra sin egen talan,
att bli tagna på allvar och bli lyssnade på.

Barn
ska ges möjlighet till inflytande i frågor som rör dem.

Barn
har ingen skyldighet att ha eller bilda en egen åsikt.

Ingen kan tvinga ett barn att avslöja sina tankar eller åsikter,
men det får inte finnas hinder för barnet att uttrycka dem.